Svampinfektioner

En vanlig form av svampinfektion som drabbar huden på bålen kallas pityriasis versicolor. Det kan se ut som ljusa fjällande fläckar eller bruna fjällande fläckar. Det är vanligt vid hög temperatur och hög luftfuktighet. I direktmikroskopi av hudskrap kan man lätt se svamptrådar. Behandling kan vara svampdödande schampo, lösning eller tabletter.

En annan vanlig svampinfektion är nagel- och fotsvamp. Nagelsvamp svarar dålig på lokalbehandling. Tablett behandling är det effektivaste. Innan man ger tablett behandling bör ett svampprov tas för att konstatera svampväxt.

UA-74870126-1