Prislista

Grundavgift

  • Läkarbesök: 900 kr
  • Receptförnyelse via telefon/e-post: 300 kr

Tillägg för operativa åtgärder

  • Kryokirurgi (frysning) / Kyrettage (skrapning) / Elektrokirurgi (bränning): 200-600 kr
  • Excisionskirurgi med sutur (stygn): 1200 kr/fläck
  • Suturtagning: 300 kr
  • Hudbiopsi: 300 kr

Laboratorieprover

  • PAD (vävnadsprov): 700 kr
  • Roaccutanprover: 300 kr
  • Övriga prover: enl. lista

undersokning1

UA-74870126-1