Hudtumörer

Andelen av patienter som söker för hudtumörer ökar stadigt på alla hudmottagningar i landet. Solvanor anses som huvudorsaken till detta. Ökade livslängd ger också fler hudtumörer.

Basaliom
Basaliom är den vanligaste typen av hudtumör i Sverige. Antal nya fall i Sverige är ca 30000 per år. Den anses som en ”snäll” form av hudcancer då tumören enbart växer i huden och inte sprider sig till övriga delar av kroppen. Basaliom växer ofta långsamt och kan se ut på olika sätt.

Det kan se ut som:

 • Ett svårläkt sår
 • En rödknopp/kula och ibland ärrliknande
 • En eksemliknande fläck och ibland pigmenterad

Basaliom kan behandlas på många olika sätt:

 • Kryoterapi med flytande kväve (frysning)
 • Kyrettage och elektrodessikation (skrapning och bränning)
 • Kirurgisk excision (operation med kniv)
 • Fotodynamisk terapi (ljusbehandling)
 • Medicinsk kräm

Aktiniska keratoser
Aktiniska keratoser är mycket vanliga ytliga cellförändringar i huden p.g.a. omfattande överexponering för solstrålning (solskada). Aktiniska keratoser är inte hudcancer men obehandlade kan de övergå till skivepitelcancer. Aktiniska keratoser förekommer ofta i ansiktet. De ser ut som små, tunna, rodnande, fjällande eller skrovliga förändringar.

Behandling:

 • Kryoterapi med flytande kväve (frysning)
 • Kyrettage och elektrodessikation (skrapning och bränning)
 • Fotodynamisk terapi (ljusbehandling)
 • Medicinsk kräm

Skivepitelcancer
Skivepitelcancer är relativt ovanlig med ca 3000 nya fall per år i Sverige. Skivepitelcancer kan ge metastaser (spridning till lymfkörtlar och andra organ). Skivepitelcancer kan se ut som en rodnande kula i huden eller ett svårläkt sår.

Behandling är kirurgisk excision.

Malignt melanom
Malignt melanom anses som den farligaste form av hudtumör då den har mycket större benägenhet att ger metastaser (spridning till lymfkörtlar och andra organ) om den upptäcks sent. Ca 2000 nya fall upptäcks i Sverige varje år. De flesta botas tack vare tidig upptäckt. Förändring av en leverfläck i storlek, form och färg är tidiga tecken på malignt melanom som ska föranleda besök hos hudläkare. Som hudläkare har vi mycket stor erfarenhet av att bedöma olika leverfläckar och vi använda ett dermatoskop som gör diagnostiken betydligt säkrare.

Behandling av ett tidigt malignt melanom är kirurgisk excision med minst 1 cm marginal. Ibland kan det behöva göras en lymfkörtelundersökning. Vid spridning kan både strål-och cellgiftsbehandling behövas.

UA-74870126-1